Wellcome

Refine your search

Top issues

The 10 most checked-out in the past months
Title Item type Checkouts  
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಜಿವಿನಿ /

ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಮೋತಕಪಳ್ಳಿ - ಮೋತಕಪಳ್ಳಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಗುಲಬರ್ಗಾ : 2017 - 907 p. ; 18 cm.

Item type Checkouts: 1 Place hold
ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ /

ಶೇಷಗಿರಿ ರಾವ್ ಎಲ್.ಎಸ್. - ಅಂಕಿತ ಪುಸ್ತಕ, ಬೆಂಗಳೂರು : 2022 - 280 p. ; 20 cm.

Item type Checkouts: 1 Place hold
ಶೈಲಿಶಾಸ್ತ್ರ /

ನಾರಾಯಣ, ಕೆ.ವಿ. - ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು : 2021 - 72 p. ; 21 cm.

Item type Checkouts: 1 Place hold
ಪ್ರೀತಿ ಮೃತ್ಯು ಭಯ /

ಅನಂತಮೂರ್ತಿ, ಯು. ಆರ್. - ಅಂಕಿತ ಪುಸ್ತಕ, ಬೆಂಗಳೂರು : 2016 - 112 p. ; 21 cm.

Item type Checkouts: 1 Place hold
ಮಿಮರ್ಶಾ ತತ್ತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಿಮರ್ಶೆ /

ಗೋಕಾಕ್, ವಿನಾಯಕ ಕೃಷ್ಣ - ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು : 2021 - 419 p. ; 21 cm.

Item type Checkouts: 1 Place hold
ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಕಾನೂನು /

ಉಮಾಪತಿ, ಎಂ.ಎಸ್. - ನಂ.1, ದಿ ವೈಟ್ ಹೌಸ್, ಮೈಸೂರು : 2021 - 318 p. ; 21 cm.

Item type Checkouts: 1 Place hold

No. of hits (from 9th Mar 12) :

Powered by Koha